Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới

Cập nhật 10:36 23-11-2021

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 22/11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM”.

28 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp các luận cứ khoa học; Chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM. Đồng thời, hội thảo tập trung vào các vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,…

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng, trong bối cảnh TPHCM đang xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số mạnh mẽ, khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, việc đào tạo - bồi dưỡng phải đổi mới phương thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để vừa đảm bảo đúng quy định, vừa đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong điều kiện, tình hình mới.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo