Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Phát huy vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Cập nhật 12:29 03-11-2019

(Thanhuytphcm.vn) - Thông qua mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM", có thể thấy tầm quan trọng của vai trò giám sát phản biện Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Vậy để phát huy vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Châu - nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nhìn nhận, hiện các điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò giám sát đều rất thuận lợi, vấn đề bây giờ là tổ chức này có ‘dũng khí’ hay không?. Ủy ban MTTQ Việt Nam cần thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong cơ chế Đảng - Chính quyền - MTTQ. Muốn Đảng mạnh, Chính quyền mạnh thì mặt trận phải mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Châu đóng góp, để thực hiện được vai trò giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam cần phải tự giám sát, làm gương để có một đội ngũ cán bộ MTTQ có đạo đức, năng lực và chuyên nghiệp. Và để làm được điều đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao cho tổ chức này.

Nhật Minh - Phương Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo